Bulgarian Bridge Federation

Желязко Стефанов Попов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 24 0.0000