Bulgarian Bridge Federation

Митко Динков Добрев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 35 0.0000