Bulgarian Bridge Federation

Румен Иванов Лазаров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК Бонсист" 7 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Тим К1" - 0.2567