Bulgarian Bridge Federation

Гроздан Тенев Русинов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 8 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 3.0000
3 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 4.4784
4 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 2.8261
5 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 2.4495
6 "Спортен клуб Тим К1" - 0.2720
7 ББФ - Симултанни турнири - 6.5087