Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

ДП Смесени двойки 2018

10.03.2018 / 12:00 - 11.03.2018 / 14:00, София
Първенство, Смесен двойков 0лв./Двойков
28 Участници в турнира 81 игри/3 сесии

Подтурнири:

Регистирани участници в турнира

# Състезатели
1 Светла Христова Ненова (6071) - Стефан Георгиев Георгиев (6151)
2 Светлин Димитров Манов (1063) - Валя Иванова Янева (1163)
3 Стефка Петкова Паскалева (1804) - Георги Стефанов Шоков (0999)
4 Красимир Борисов Симеонов (1205) - Марина Николаева Койчева (0142)
5 Теню Русев Тенев (4224) - Десислава Цанкова Малакова (4334)
6 Силвия Сашкова Исаева (0100) - Момчил Иванов Александров (1971)
7 Иван Михайлов Иванов (3002) - Генка Александрова (3190)
8 Георги Николов Ралев (0448) - Даниела Петкова Григорова (2007)
9 Пенка Колева Бичева (0121) - Борил Спасов Добродолски (0013)
10 Петър Стоев Даракчиев (3001) - Евгения Георгиева Рачева (8250)
11 Цонка Василева Иванова (0125) - Андрей Петров Петренко (0169)
12 Матилда Поплилов (9001) - Лило Александров Поплилов (9000)
13 Капка Богданова Виденова (1805) - Владислав Димитров Славов (1811)
14 Владимир Емануилов Филков (0053) - Радка Илиева Филкова (0057)
15 Цветана Тодорова Налбатска (3005) - Тодор Илиев Костадинов (3007)
16 Добромир Лазаров Лазаров (0744) - Гергана Тенева Тенева (0757)
17 Георги Цолов Гергов (0050) - Мариана Георгиева Рибарска (0030)
18 Николай Цветанов Янински (2324) - Лия Костова Костова (0750)
19 Любомир Игнатов Игнатов (6060) - Павлина Минева (0069)
20 Александър Атанасов Александров (0303) - Стефка Георгиева Върбанова (8000)
21 Камелия Николова Рашкова (0785) - Рашко Христов Рашков (1388)
22 Георги Тодоров Георгиев (1528) - Рая Тодорова Ганчева (0639)
23 Елица Георгиева Чешитева (1017) - Борис Петков Василев (2412)
24 Дорина Христова Иванова (0044) - Асен Йосифов Кръчмарски (5761)
25 Тошко Николов Василев (7543) - Биляна Николова Господарска (3075)
26 Слави Ангелов Алексиев (8225) - Любляна Стратева Алексиева (8234)
27 Христо Милков Дюлгеров (5727) - Габриела Пламенова Калчева (5818)
28 Петко Нанев Дончев (3434) - Надежда Андреева Джуванова (3773)

Резултати