Bulgarian Bridge Federation

Държавно микс първенство 2022 - сесия 2

22.07.2022 / 19:00 - 22.07.2022 / 20:00, София
Първенство, Смесен двойков 0лв. /Двойков
0 Участници в турнира 26 игри/1

2022-07-23  ДП МИКС 2022 - Session 2

Bridgewebs               Лични резултати

7 tables, 14 pairs. Number of boards: 26. Average: 156,0. Tiebreak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank Pair Score   % Tie  Name                    M-ID  Club       

  1   9 204,0 65,38     Велина Костова - Веселин Бараков     0038 0245 Сф        
  2  10 179,0 57,37     Мариана Рибарска - Цоло Цолов      0030 0040 Сф        
  3   6 176,0 56,41     Валя Янева - Светлин Манов        1163 1063 СК Липов цвят  
  4  13 175,0 56,09     Капка Виденова - Владислав Славов    1805 1811 Пк        
  5  12 173,0 55,45     Анна Лекова - Траян Христов       0024 0028 Сф        

  6   8 156,0 50,00     Кремена Капитански - Димитър Капитански 5790 0021 Поп       
  7   7 155,0 49,68     Йоана Захариева - Захари Захариев    0055 0066 Бридж +     
  8   4 152,0 48,72 3,294 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов   1804 1205 Сф - СБК СЕРДИКА 
  9   5 152,0 48,72 3,650 Рая Тодорова - Александър Стоянов    0639 0969 Сф        
 10  14 147,0 47,12     Илиана Христова - Климентин Николчев   0626 0151 СБК Сердика   

 11   3 142,0 45,51     Десислава Малакова - Гроздан Русинов   4334 4201 Хс - КСБ Радков 
 12   1 133,0 42,63     Елица Георгиева - Румен Лазаров     1017 1499 Сф        
 13  11 131,0 41,99     Камелия Рашкова - Рашко Рашков      0785 1388 Сф        
 14   2 109,0 34,94     Биляна Господарска - Злати Георгиев   3075 0220 Пълдин 2021 - СтЗ


1   2       
North Q986432    
None  102      
    QJ4      
KQ4      975  
5       KJ10  
QJ3      A854  
AK9862    1073  
    AJ10863    
    A7      
    K976     
    5       

    C D H S N
NS   4 5 9 7 4 
EW   8 6 4 6 9 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 10 Илиана Христова - Климентин Николчев - Мариана Рибарска - Цоло Цолов      3Hx  N -1 -100    4 8
 2  7 4 Йоана Захариева - Захари Захариев - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов    3Hx  S -1 -100    4 8
 3  13 8 Капка Виденова - Владислав Славов - Кремена Капитански - Димитър Капитански   4H  N -2 -100    4 8
 4  2 6 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Валя Янева - Светлин Манов        4C  W  = -130    0 12
 5  3 9 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Велина Костова - Веселин Бараков     4C  W -2 100    11 1
 6  12 5 Анна Лекова - Траян Христов - Рая Тодорова - Александър Стоянов         3H  N -1 -50    8 4
 7  11 1 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Елица Георгиева - Румен Лазаров        4C  W -2 100    11 1
2   1082     
East  AJ53     
N-S  K3      
    QJ86     
QJ975     63   
K86      Q1092 
Q4      10972 
A52      K107  
    AK4      
    74      
    AJ865     
    943      

    C D H S N
N   8 8 7 6 7 
S   : : : 7 : 
EW   4 4 6 6 5 Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 10 Илиана Христова - Климентин Николчев - Мариана Рибарска - Цоло Цолов      1N  S  = 90     8 4
 2  7 4 Йоана Захариева - Захари Захариев - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов    1N  S -1 -100    4 8
 3  13 8 Капка Виденова - Владислав Славов - Кремена Капитански - Димитър Капитански   1N  S  = 90     8 4
 4  2 6 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Валя Янева - Светлин Манов        1N  S -2 -200    2 10
 5  3 9 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Велина Костова - Веселин Бараков     1N  S -3 -300    0 12
 6  12 5 Анна Лекова - Траян Христов - Рая Тодорова - Александър Стоянов         1N  S +1 120    12 0
 7  11 1 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Елица Георгиева - Румен Лазаров        1N  S  = 90     8 4
3   1095     
South AJ1063    
E-W  105      
    732      
Q3      J642  
542      87   
A8642     93   
AQ5      KJ1096 
    AK87     
    KQ9      
    KQJ7     
    84      

    C D H S N
N   5 8 10 8 7 
S   6 : : : : 
EW   7 5 3 5 6 Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 9 Илиана Христова - Климентин Николчев - Велина Костова - Веселин Бараков     2H  S +1 140    6 6
 2  13 5 Капка Виденова - Владислав Славов - Рая Тодорова - Александър Стоянов      2H  S +1 140    6 6
 3  2 10 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Мариана Рибарска - Цоло Цолов       1S  S  = 80     0 12
 4  1 12 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Анна Лекова - Траян Христов          2N  S  = 120    2 10
 5  4 3 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов   1N  S +2 150    10 2
 6  8 11 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Камелия Рашкова - Рашко Рашков    3H  S  = 140    6 6
 7  7 6 Йоана Захариева - Захари Захариев - Валя Янева - Светлин Манов         2H  S +2 170    12 0
4   KQ32     
West  AKJ5     
All  6       
    KQ82     
A96      875  
976      432  
52      A98743 
AJ1074    9   
    J104     
    Q108     
    KQJ10     
    653      

    C D H S N
NS   9 8 8 8 10 
EW   4 5 3 4 3 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 9 Илиана Христова - Климентин Николчев - Велина Костова - Веселин Бараков     3N  S  = 600    2 10
 2  13 5 Капка Виденова - Владислав Славов - Рая Тодорова - Александър Стоянов      3N  S +2 660    9 3
 3  2 10 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Мариана Рибарска - Цоло Цолов       3N  S +2 660    9 3
 4  1 12 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Анна Лекова - Траян Христов          3N  S +1 630    5 7
 5  4 3 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов   2Dx  E -4 1100   12 0
 6  8 11 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Камелия Рашкова - Рашко Рашков    3N  S +1 630    5 7
 7  7 6 Йоана Захариева - Захари Захариев - Валя Янева - Светлин Манов         5C  N -3 -300    0 12
5   84      
North Q932     
N-S  Q9876     
    98      
J9732     A10  
A4      KJ87  
10      532  
AQ762     10543 
    KQ65     
    1065     
    AKJ4     
    KJ      

    C D H S N
NS   1 7 5 3 4 
EW  11 6 8 9 8 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 3 Илиана Христова - Климентин Николчев - Десислава Малакова - Гроздан Русинов   2S  W +1 -140    8 4
 2  2 11 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Камелия Рашкова - Рашко Рашков      2S  E +2 -170    1 11
 3  1 9 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Велина Костова - Веселин Бараков       2S  W +1 -140    8 4
 4  6 8 Валя Янева - Светлин Манов - Кремена Капитански - Димитър Капитански      3C  W +1 -130   12 0
 5  5 4 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов    2S  E +2 -170    1 11
 6  10 7 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Йоана Захариева - Захари Захариев        2S  W +1 -140    8 4
 7  13 12 Капка Виденова - Владислав Славов - Анна Лекова - Траян Христов         4C  E +1 -150    4 8
6   10643     
East  AK2      
E-W  108      
    Q1053     
KQ72     98   
Q7      J1098654
94      KJ3  
AKJ74     9   
    AJ5      
    3       
    AQ7652    
    862      

    C D H S N
N   8 9 5 8 8 
S   : : : : 9 
EW   5 4 7 5 4 Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 3 Илиана Христова - Климентин Николчев - Десислава Малакова - Гроздан Русинов   3Sx  N -1 -100    2 10
 2  2 11 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Камелия Рашкова - Рашко Рашков      2Hx  E -1 200    8 4
 3  1 9 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Велина Костова - Веселин Бараков       3Nx  N -2 -300    0 12
 4  6 8 Валя Янева - Светлин Манов - Кремена Капитански - Димитър Капитански      4Hx  E -2 500    11 1
 5  5 4 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов    4Hx  E -2 500    11 1
 6  10 7 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Йоана Захариева - Захари Захариев        3H  W -1 100    6 6
 7  13 12 Капка Виденова - Владислав Славов - Анна Лекова - Траян Христов         3N  N -1 -50    4 8
7   8642     
South QJ876     
All  43      
    73      
975      AK3  
K95      4   
QJ106     AK82  
Q109     A6542 
    QJ10     
    A1032     
    975      
    KJ8      

    C D H S N
NS   2 2 7 5 2 
EW  11 11 6 8 8 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 4 Илиана Христова - Климентин Николчев - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов   3H  N -2 -200    4 8
 2  1 7 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Йоана Захариева - Захари Захариев       3N  W +1 -630    0 12
 3  6 3 Валя Янева - Светлин Манов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов        3N  W -1 100    9 3
 4  12 10 Анна Лекова - Траян Христов - Мариана Рибарска - Цоло Цолов           3N  W -1 100    9 3
 5  11 5 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Рая Тодорова - Александър Стоянов       3N  W -1 100    9 3
 6  9 13 Велина Костова - Веселин Бараков - Капка Виденова - Владислав Славов      3N  W -1 100    9 3
 7  2 8 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Кремена Капитански - Димитър Капитански  3N  W  = -600    2 10
8   Q3      
West  A4      
None  K984     
    87532     
K9874     1062  
2       K109753
QJ107     A5   
Q64      K9   
    AJ5      
    QJ86     
    632      
    AJ10     

    C D H S N
NS   8 7 6 5 7 
EW   5 6 7 8 5 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 4 Илиана Христова - Климентин Николчев - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов   2N  N  = 120    12 0
 2  1 7 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Йоана Захариева - Захари Захариев       2H  W  = -110    3 9
 3  6 3 Валя Янева - Светлин Манов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов        3C  N -2 -100    8 4
 4  12 10 Анна Лекова - Траян Христов - Мариана Рибарска - Цоло Цолов           1S  W +1 -110    3 9
 5  11 5 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Рая Тодорова - Александър Стоянов       3C  N  = 110    10 2
 6  9 13 Велина Костова - Веселин Бараков - Капка Виденова - Владислав Славов      2S  W  = -110    3 9
 7  2 8 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Кремена Капитански - Димитър Капитански  2S  W  = -110    3 9
9   AKJ9743    
North K5      
E-W  AJ85     
    ---      
Q1052     86   
Q3      A6   
Q1092     K74  
J82      KQ6543 
    ---      
    J1098742   
    63      
    A1097     

    C D H S N
NS   6 7 10 8 6 
E   7 5 2 5 6 
W   : : : : 7 Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 5 Илиана Христова - Климентин Николчев - Рая Тодорова - Александър Стоянов    4S  N -2 -100    4 8
 2  6 13 Валя Янева - Светлин Манов - Капка Виденова - Владислав Славов         6H  S -1 -50    10 2
 3  12 4 Анна Лекова - Траян Христов - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов       4H  S +1 450    12 0
 4  8 9 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Велина Костова - Веселин Бараков   4S  N -2 -100    4 8
 5  7 11 Йоана Захариева - Захари Захариев - Камелия Рашкова - Рашко Рашков       4S  N -2 -100    4 8
 6  3 2 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Биляна Господарска - Злати Георгиев   4S  N -2 -100    4 8
 7  1 10 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Мариана Рибарска - Цоло Цолов         4S  N -2 -100    4 8
10   85      
East  J654     
All  A7      
    J10642    
AJ104     76   
A10      K9872 
QJ532     K1098 
73      85   
    KQ932     
    Q3      
    64      
    AKQ9     

    C D H S N
NS   9 4 5 7 6 
EW   4 9 8 6 6 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 5 Илиана Христова - Климентин Николчев - Рая Тодорова - Александър Стоянов    3Nx  N -2 -500    0 12
 2  6 13 Валя Янева - Светлин Манов - Капка Виденова - Владислав Славов         4S  S -3 -300    2 10
 3  12 4 Анна Лекова - Траян Христов - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов       3D  W  = -110    9 3
 4  8 9 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Велина Костова - Веселин Бараков   1S  S -2 -200    5 7
 5  7 11 Йоана Захариева - Захари Захариев - Камелия Рашкова - Рашко Рашков       1S  S +1 110    12 0
 6  3 2 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Биляна Господарска - Злати Георгиев   3D  W  = -110    9 3
 7  1 10 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Мариана Рибарска - Цоло Цолов         3S  S -2 -200    5 7
11   AQ6      
South K10963    
None  J2      
    1043     
109      K532  
J872     AQ54  
43      1097  
A9852     Q6   
    J874     
    ---      
    AKQ865    
    KJ7      

    C D H S N
N   7 11 6 9 10 
S   : : : : 9 
E   6 2 7 4 3 
W   : : 6 3 : 


Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 11 Илиана Христова - Климентин Николчев - Камелия Рашкова - Рашко Рашков      3N  S +2 460    10 2
 2  12 2 Анна Лекова - Траян Христов - Биляна Господарска - Злати Георгиев        3N  N +1 430    7 5
 3  8 5 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Рая Тодорова - Александър Стоянов   3N  N +1 430    7 5
 4  10 3 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов      3Hx  W -3 500    12 0
 5  13 7 Капка Виденова - Владислав Славов - Йоана Захариева - Захари Захариев      3S  S +2 200    0 12
 6  4 1 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Елица Георгиева - Румен Лазаров     2N  S +3 210    2 10
 7  6 9 Валя Янева - Светлин Манов - Велина Костова - Веселин Бараков          3N  N  = 400    4 8
12   KQ7      
West  1085     
N-S  K104     
    AQ93     
98652     A10  
KQ76     32   
8       AQJ9752
754      86   
    J43      
    AJ94     
    63      
    KJ102     

    C D H S N
NS   8 5 7 6 6 
EW   5 8 6 7 5 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 11 Илиана Христова - Климентин Николчев - Камелия Рашкова - Рашко Рашков      5Dx  E -3 500    12 0
 2  12 2 Анна Лекова - Траян Христов - Биляна Господарска - Злати Георгиев        2N  N -2 -200    5 7
 3  8 5 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Рая Тодорова - Александър Стоянов   3N  N -2 -200    5 7
 4  10 3 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов      3D  E  = -110    8 4
 5  13 7 Капка Виденова - Владислав Славов - Йоана Захариева - Захари Захариев      3N  N -3 -300    2 10
 6  4 1 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Елица Георгиева - Румен Лазаров     4D  E -2 100    10 2
 7  6 9 Валя Янева - Светлин Манов - Велина Костова - Веселин Бараков          3N  N -4 -400    0 12
13   ---      
North 98632     
All  1074     
    AKQJ10    
J10864    K32  
J10      KQ5  
832      AQJ65 
843      97   
    AQ975     
    A74      
    K9      
    652      

    C D H S N
NS  10 6 10 6 8 
EW   3 6 3 6 4 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 7 Илиана Христова - Климентин Николчев - Йоана Захариева - Захари Захариев    4H  N  = 620    10 2
 2  8 1 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Елица Георгиева - Румен Лазаров    3Sx  E -2 500    6 6
 3  10 11 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Камелия Рашкова - Рашко Рашков         4H  N  = 620    10 2
 4  9 4 Велина Костова - Веселин Бараков - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов     2S  E -2 200    3 9
 5  2 13 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Капка Виденова - Владислав Славов     3C  N +1 130    0 12
 6  5 6 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Валя Янева - Светлин Манов         4H  N  = 620    10 2
 7  12 3 Анна Лекова - Траян Христов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов       2S  E -2 200    3 9
14   KQ1092    
East  J76      
None  A73      
    J10      
J43      A765  
3       A82  
KJ108     Q954  
98765     Q3   
    8       
    KQ10954    
    62      
    AK42     

    C D H S N
NS   7 6 10 7 8 
E   5 7 2 4 4 
W   6 : : : : Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 7 Илиана Христова - Климентин Николчев - Йоана Захариева - Захари Захариев    4H  S -2 -100    0 12
 2  8 1 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Елица Георгиева - Румен Лазаров    4H  S  = 420    7 5
 3  10 11 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Камелия Рашкова - Рашко Рашков         4H  S  = 420    7 5
 4  9 4 Велина Костова - Веселин Бараков - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов     4H  S +1 450    12 0
 5  2 13 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Капка Виденова - Владислав Славов     4H  S -1 -50    2 10
 6  5 6 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Валя Янева - Светлин Манов         4H  N  = 420    7 5
 7  12 3 Анна Лекова - Траян Христов - Десислава Малакова - Гроздан Русинов       4H  S  = 420    7 5
15   J       
South K86      
N-S  Q85      
    J109762    
8       AK10642
AQ1097    4   
A73      KJ1096 
Q854     A   
    Q9753     
    J532     
    42      
    K3      

    C D H S N
NS   5 2 3 3 3 
EW   8 11 10 10 10 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 13 Илиана Христова - Климентин Николчев - Капка Виденова - Владислав Славов    6D  W -1 50     5 7
 2  10 6 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Валя Янева - Светлин Манов           7D  E -2 100    10 2
 3  9 7 Велина Костова - Веселин Бараков - Йоана Захариева - Захари Захариев      3N  W  = -400    1 11
 4  3 5 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Рая Тодорова - Александър Стоянов    6D  E -2 100    10 2
 5  1 2 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Биляна Господарска - Злати Георгиев      6N  W -2 100    10 2
 6  11 12 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Анна Лекова - Траян Христов          3N  W  = -400    1 11
 7  8 4 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов 6D  E -1 50     5 7
16   Q63      
West  AJ973     
E-W  AJ9      
    105      
AJ82     74   
Q102     K865  
103      Q65  
Q843     AJ92  
    K1095     
    4       
    K8742     
    K76      

    C D H S N
NS   6 10 8 9 8 
EW   7 3 5 4 4 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 13 Илиана Христова - Климентин Николчев - Капка Виденова - Владислав Славов    2S  S  = 110    4 8
 2  10 6 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Валя Янева - Светлин Манов           1N  N -1 -50    0 12
 3  9 7 Велина Костова - Веселин Бараков - Йоана Захариева - Захари Захариев      1N  S +1 120    9 3
 4  3 5 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Рая Тодорова - Александър Стоянов    1N  N +1 120    9 3
 5  1 2 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Биляна Господарска - Злати Георгиев      1N  N +1 120    9 3
 6  11 12 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Анна Лекова - Траян Христов          1N  N  = 90     2 10
 7  8 4 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов 1N  N +1 120    9 3
17   109      
North A5      
None  KQ1097532   
    5       
A76542    Q3   
J432     Q9   
6       AJ8  
109      AKQJ42 
    KJ8      
    K10876    
    4       
    8763     

    C D H S N
NS   3 9 6 4 4 
EW   9 4 7 9 9 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 2 Илиана Христова - Климентин Николчев - Биляна Господарска - Злати Георгиев   4S  W -1 50     9 3
 2  9 12 Велина Костова - Веселин Бараков - Анна Лекова - Траян Христов         4S  W -2 100    12 0
 3  3 13 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Капка Виденова - Владислав Славов    3Dx  N -1 -100    4 8
 4  4 11 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Камелия Рашкова - Рашко Рашков      5Dx  N -2 -300    2 10
 5  6 1 Валя Янева - Светлин Манов - Елица Георгиева - Румен Лазаров          5S  W -1 50     9 3
 6  7 8 Йоана Захариева - Захари Захариев - Кремена Капитански - Димитър Капитански   3N  E  = -400    0 12
 7  10 5 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Рая Тодорова - Александър Стоянов        4D  N -1 -50    6 6
18   J10      
East  J10764    
N-S  9865     
    J2      
8752     A4   
K98      A5   
AJ      KQ43  
AQ105     98743 
    KQ963     
    Q32      
    1072     
    K6      

    C D H S N
NS   1 1 4 4 1 
EW  12 12 9 9 12 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 2 Илиана Христова - Климентин Николчев - Биляна Господарска - Злати Георгиев   1S  S -3 -300   10 2
 2  9 12 Велина Костова - Веселин Бараков - Анна Лекова - Траян Христов         1N  W +5 -240   12 0
 3  3 13 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Капка Виденова - Владислав Славов    3N  E +3 -490    1 11
 4  4 11 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Камелия Рашкова - Рашко Рашков      5C  E +1 -420    7 5
 5  6 1 Валя Янева - Светлин Манов - Елица Георгиева - Румен Лазаров          5C  E +1 -420    7 5
 6  7 8 Йоана Захариева - Захари Захариев - Кремена Капитански - Димитър Капитански   3N  E +3 -490    1 11
 7  10 5 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Рая Тодорова - Александър Стоянов        3N  E +2 -460    4 8
19   K10873    
South AQ      
E-W  986      
    985      
J96      AQ   
107      6432  
KQJ10     543  
A732     QJ106 
    542      
    KJ985     
    A72      
    K4      

    C D H S N
NS   3 4 6 7 6 
EW   8 8 6 6 7 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 1 Илиана Христова - Климентин Николчев - Елица Георгиева - Румен Лазаров     1N  S -1 -50    7 5
 2  3 8 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Кремена Капитански - Димитър Капитански 3S  N -2 -100    2 10
 3  4 2 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Биляна Господарска - Злати Георгиев   2S  N -1 -50    7 5
 4  5 7 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Йоана Захариева - Захари Захариев      2S  N -1 -50    7 5
 5  12 6 Анна Лекова - Траян Христов - Валя Янева - Светлин Манов            1N  S -4 -200    0 12
 6  13 10 Капка Виденова - Владислав Славов - Мариана Рибарска - Цоло Цолов        1N  S -1 -50    7 5
 7  9 11 Велина Костова - Веселин Бараков - Камелия Рашкова - Рашко Рашков        Pass     0     12 0
20   Q96      
West  AK10642    
All  A2      
    96      
A5      K74  
J87      Q95  
9843     Q1076 
AK74     J105  
    J10832    
    3       
    KJ5      
    Q832     

    C D H S N
NS   6 5 7 9 6 
EW   6 8 4 4 5 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 1 Илиана Христова - Климентин Николчев - Елица Георгиева - Румен Лазаров     3N  S -1 -100    0 12
 2  3 8 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Кремена Капитански - Димитър Капитански 3D  W -2 200    12 0
 3  4 2 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Биляна Господарска - Злати Георгиев   2H  N  = 110    5 7
 4  5 7 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Йоана Захариева - Захари Захариев      1N  E -1 100    2 10
 5  12 6 Анна Лекова - Траян Христов - Валя Янева - Светлин Манов            2S  S +1 140    9 3
 6  13 10 Капка Виденова - Владислав Славов - Мариана Рибарска - Цоло Цолов        1H  N +1 110    5 7
 7  9 11 Велина Костова - Веселин Бараков - Камелия Рашкова - Рашко Рашков        3S  S  = 140    9 3
21   KQJ97     
North Q53      
N-S  Q4      
    J63      
4       1086  
K986     A10742 
A5      J983  
KQ9872    10   
    A532     
    J       
    K10762    
    A54      

    C D H S N
NS   4 8 2 9 6 
EW   8 5 9 3 6 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 6 Илиана Христова - Климентин Николчев - Валя Янева - Светлин Манов        5Hx  E -2 300    12 0
 2  4 10 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Мариана Рибарска - Цоло Цолов      4S  N -1 -100    8 4
 3  5 1 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Елица Георгиева - Румен Лазаров       4S  N -1 -100    8 4
 4  11 13 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Капка Виденова - Владислав Славов       4S  N -2 -200    2 10
 5  8 12 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Анна Лекова - Траян Христов      5S  N -2 -200    2 10
 6  2 9 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Велина Костова - Веселин Бараков     4S  N -2 -200    2 10
 7  3 7 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Йоана Захариева - Захари Захариев    4S  N -1 -100    8 4
22   2       
East  Q75      
E-W  Q843     
    QJ853     
AKQ53     J10764 
AK32     64   
K97      J   
K       109642 
    98      
    J1098     
    A10652    
    A7      

    C D H S N
N   6 8 5 2 5 
S   : : 6 : : 
EW   7 4 7 11 8 Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 6 Илиана Христова - Климентин Николчев - Валя Янева - Светлин Манов        4Sx  W +1 -990    0 12
 2  4 10 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Мариана Рибарска - Цоло Цолов      4S  E +1 -650    5 7
 3  5 1 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Елица Георгиева - Румен Лазаров       5Dx  N -3 -500   10 2
 4  11 13 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Капка Виденова - Владислав Славов       4S  W +1 -650    5 7
 5  8 12 Кремена Капитански - Димитър Капитански - Анна Лекова - Траян Христов      4S  W +1 -650    5 7
 6  2 9 Биляна Господарска - Злати Георгиев - Велина Костова - Веселин Бараков     5S  W  = -650    5 7
 7  3 7 Десислава Малакова - Гроздан Русинов - Йоана Захариева - Захари Захариев    2S  W +3 -200   12 0
23   AJ2      
South 8432     
All  432      
    Q104     
Q1085     763  
5       A107  
K965     A108  
J652     A973  
    K94      
    KQJ96     
    QJ7      
    K8      

    C D H S N
NS   6 7 9 7 8 
EW   7 6 4 6 5 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 12 Илиана Христова - Климентин Николчев - Анна Лекова - Траян Христов       2N  S +1 150    11 1
 2  5 9 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Велина Костова - Веселин Бараков      1N  N +1 120    1 11
 3  11 6 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Валя Янева - Светлин Манов           3H  S  = 140    6 6
 4  7 2 Йоана Захариева - Захари Захариев - Биляна Господарска - Злати Георгиев     1N  S +1 120    1 11
 5  10 8 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Кремена Капитански - Димитър Капитански     2H  S +1 140    6 6
 6  1 3 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Десислава Малакова - Гроздан Русинов     1N  S +2 150    11 1
 7  4 13 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Капка Виденова - Владислав Славов    3H  S  = 140    6 6
24   KQJ7     
West  AKQ8     
None  Q7      
    Q82      
A96542    1083  
10      743  
K1052     A943  
J3      975  
    ---      
    J9652     
    J86      
    AK1064    

    C D H S N
NS  10 7 11 7 10 
E   2 6 2 6 3 
W   : : 1 : : Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 12 Илиана Христова - Климентин Николчев - Анна Лекова - Траян Христов       3N  N +2 460    2 10
 2  5 9 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Велина Костова - Веселин Бараков      4H  N +3 510    9 3
 3  11 6 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Валя Янева - Светлин Манов           3N  N +3 490    5 7
 4  7 2 Йоана Захариева - Захари Захариев - Биляна Господарска - Злати Георгиев     4H  S +1 450    0 12
 5  10 8 Мариана Рибарска - Цоло Цолов - Кремена Капитански - Димитър Капитански     4Sx  W -4 800    12 0
 6  1 3 Елица Георгиева - Румен Лазаров - Десислава Малакова - Гроздан Русинов     4H  S +3 510    9 3
 7  4 13 Стефка Паскалева - Красимир Симеонов - Капка Виденова - Владислав Славов    3N  N +3 490    5 7
25   J104     
North QJ95     
E-W  J762     
    J2      
985      Q63  
A1083     642  
AK      98   
10873     KQ964 
    AK72     
    K7      
    Q10543    
    A5      

    C D H S N
NS   6 9 7 9 6 
EW   7 4 6 4 7 
Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 8 Илиана Христова - Климентин Николчев - Кремена Капитански - Димитър Капитански 1N  S -1 -50    4 8
 2  11 3 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Десислава Малакова - Гроздан Русинов      1N  S -1 -50    4 8
 3  7 12 Йоана Захариева - Захари Захариев - Анна Лекова - Траян Христов         3D  S  = 110    8 4
 4  13 1 Капка Виденова - Владислав Славов - Елица Георгиева - Румен Лазаров       1N  S -1 -50    4 8
 5  9 10 Велина Костова - Веселин Бараков - Мариана Рибарска - Цоло Цолов        1S  S +2 140    10 2
 6  6 4 Валя Янева - Светлин Манов - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов        3N  S -2 -100    0 12
 7  5 2 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Биляна Господарска - Злати Георгиев     2S  N +2 170    12 0
26   K1076     
East  K106     
All  J943     
    94      
9532     A4   
QJ73     A98  
72      KQ1085 
J63      KQ10  
    QJ8      
    542      
    A6      
    A8752     

    C D H S N
N   6 5 5 6 6 
S   : 4 4 : : 
EW   6 8 8 6 7 Tbl  Pair Name                                      Contr    Result  Score
 1  14 8 Илиана Христова - Климентин Николчев - Кремена Капитански - Димитър Капитански 2H  W +1 -140    1 11
 2  11 3 Камелия Рашкова - Рашко Рашков - Десислава Малакова - Гроздан Русинов      1N  E +1 -120    5 7
 3  7 12 Йоана Захариева - Захари Захариев - Анна Лекова - Траян Христов         2H  W  = -110    9 3
 4  13 1 Капка Виденова - Владислав Славов - Елица Георгиева - Румен Лазаров       1D  E +1 -90    12 0
 5  9 10 Велина Костова - Веселин Бараков - Мариана Рибарска - Цоло Цолов        2H  W +1 -140    1 11
 6  6 4 Валя Янева - Светлин Манов - Стефка Паскалева - Красимир Симеонов        2H  W  = -110    9 3
 7  5 2 Рая Тодорова - Александър Стоянов - Биляна Господарска - Злати Георгиев     2N  E  = -120    5 7

Резултати